Är du anhörig till någon med alkoholproblem?

Just nu pågår rekrytering till en internetbaserad studie som vänder sig till anhöriga. Syftet med Anhörigstödet är att nå ut till fler anhöriga med nya internetbaserade program som bl a innehåller information om vilka stödinsatser som finns att få och vad som kan hjälpa den anhörige, barnen i familjerna och den som har alkoholproblem.

För att läsa mer om studien och hur du kan anmäla ditt intresse, klicka här>>>

Bookmark the permalink.

Comments are closed.