Publikationer

Här kan du ladda ner intressanta rapporter och annat material som berör ämnet.

”Vuxna som vet- en kunskapsportal om barn i missbruksmiljö”

JUNIS har en ny kunskapsportal vid namn ”Vuxna som vet”, och vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen: Till portalen>>


”Familjeorienterat arbetssätt”

När föräldrar med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i utredningar och insatser för bästa möjliga resultat och bemötande. Att arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt förutsätter intern samordning mellan verksamhetens olika enheter för att förbättra stödet till barn och föräldrar i familjer med missbruk. Här kan verksamheter inom socialtjänsten få kunskap och vägledning i att införa ett familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten:

Till kunskapsguiden>>


”BRIS Rapport 2021:1 Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet”

I rapporten redovisar Bris samtalsutvecklingen under 2020 och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats under pandemin. För barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation; som led av psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem, och barn som lever med våld i hemmet, har pandemins följder blivit särskilt utmanande. Till Rapporten>>


”Jag är bara en påse med pengar”

En rapport av Maskrosbarn om ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. För att ta del av rapporten klicka här>>>Jag är bara en påse med pengar


”Hej, det var längesen…”

Att leva i en familj som är dysfunktionell
Tre korta filmer som handlar om ungdomar som möter sig själv som små och diskuterar och ställer de frågor som de önskade att någon ställt när de var barn

I de tre olika filmerna får vi följa Jolin, systrarna Caroline och Bea och Marcus. De har sina unika historier men också mycket gemensamt. De har alla gått igenom svåra perioder i sina liv, och är levande bevis på att det finns ljus i slutet av tunneln!

Jolin växte upp med en pappa som var en känd missbrukare och en mamma som dolde sitt missbruk. Jolin växte upp i ett stökigt hem och tog mycket ansvar – ansvar som ett barn inte ska behöva ta. För att komma bort spenderade hon mycket tid i stallet. Hon försökte dölja allt jobbigt, genom att hålla det på insidan. Men till slut gick det inte längre att hålla tillbaka.

Caroline och Bea är systrar. Caroline är ett år yngre men alla tror att hon är storasyster. Systrarna växte upp i en ostabil miljö med en pappa som drack för mycket alkohol och en mamma som ljög. Systrarna hanterade situationen olika. Caroline bråkade mycket i skolan, medan Bea vände allt inåt. Men de hade alltid varandra och på stranden kunde de andas ut.

Marcus började dricka alkohol när han var 12 år. Han hamnade i umgängeskretsar som präglades av mycket våld. Han pratade inte om sina känslor och skulle inte visa sig svag inför andra. Detta drog Marcus till slut djupt in i ett missbruk. I denna film berättar Marcus om hur han lyckades ta sig ur missbruket och förändra sitt liv.

Till filmerna finns en utarbetad studieplan att ha som underlag för samtal.

För att ta del av filmerna och studiematerialet hör av dig till studieförbundet NBV och ditt lokala NBV Kontor. Är du verksam i Västra Götaland går det bra att höra av sig till Emma Ekblom på 0703- 96 16 93 emma.ekblom(a)nbv.se


När en förälder dricker för mycket

I skriften får du veta hur vardagen ser ut för de hundratusentals barn som växer upp med någon vuxen som dricker för mycket och vilka risker som finns med att leva nära missbruk. Du får veta vad som kan göras för att förbättra barnens situation.

Utgiven av Junis, IOGT-NTOs juniorförbund.

läs skriften här >>>

____________________________________________________________________________________________________

”Med makt kommer ansvar” – Junis rapport 2021

Sedan 2004 gör Junis rapporter för att undersöka vilket stöd landets kommuner erbjuder de barn och unga som växer upp i familjer med missbruk.

Läs mer om rapporten och sök på din kommun här >>>

_____________________________________________________________________________________________________

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag syftar till att ge underlag till diskussioner i de verksamheter som möter föräldrar med allvarliga svårigheter och barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

För mer information klicka här>>>


Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld undersöker vilka effekter förebyggande insatser har på barnens hälsa och om de kan stärka skyddande faktorer för barnen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

För att ta del av Kunskapsstödet klicka här>>>


Livet är inte alltid så lätt

Alla barn som riskerar en negativ utveckling kan behöva få samordnade insatser från skola, vård och socialtjänst, innan det bli onödigt svårt.

Filmen och versen Livet är inte så lätt är framtagna för Skolverkets och Socialstyrelsens gemensamma nationella utvecklingsprojekt för tidiga och samordnade insatser mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst (TSI). Satsningen är ett regeringsuppdrag och pågår till slutet av år 2020.

Se filmen här här>>>


Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga

Barn i missbruksmiljöer (BIM) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts i samverkan mellan Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet under 2012–2015.

I projektet har barn, ungdomar och föräldrar intervjuats och socialtjänsten i länets kommuner involverats i ett utvecklingsarbete för att utveckla stödinsatser till barn och vuxna i familjer där en förälder har problem med missbruk. Resultat från projektet redovisas i denna  rapport>>>
Rapporten är skriven av Karin Alexandersson och Elisabet Näsman.


Stödgruppsverksamhet för barn och unga

Denna rapport ger en överblick av den forskning som gjorts om stödgrupper för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom i Sverige. Hur ser stödgruppsverksamheten ut och vad vet vi om dess effekter? Dels att ge exempel på erfarenheter från barngruppverksamhet i kommuner och frivilligorganisationer med fokus på det som identifierats som problem och framgångsfaktorer. Rapporten har skrivits på uppdrag av socialchefsgruppen FoU Nordvästs ägarkommuner och inkluderar därför en översiktlig genomgång av situationen i dessa kommuners barngruppsverksamhet. Ladda ner rapporten här>>>
Rapporten är skriven av Josefin Bernhardsson.Comments are closed.