BRIS RAPPORT 2021:2 Var det mitt ansvar? Om hur barns vardag påverkas när vuxna dricker för mycket.

”Många barn lever med föräldrar som dricker för mycket, och det får konsekvenser i deras liv på såväl kort som lång sikt. Det visar såväl forskning som över 4 000 samtal från barn till Bris. Denna rapport redogör för deras livssituation och ger förslag för bättre stöd och hjälp till barn som drabbas.” Läs rapporten här>>

Bookmark the permalink.

Comments are closed.