BRIS RAPPORT 2021:1 ÅRSRAPPORT 2020

“I rapporten redovisar Bris samtalsutvecklingen under 2020 och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats under pandemin. För barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation; som led av psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem, och barn som lever med våld i hemmet, har pandemins följder blivit särskilt utmanande.” Läs här: Rapporter | Bris – Barnens Rätt i Samhället

Bookmark the permalink.

Comments are closed.