Barn i familjer med missbruksproblem har rättigheter

En konferens med fokus på goda exempel och konkret kunskap om hur vi som vuxna kan samtala med barn om svåra saker. KONFERENSEN ÄR FULLBOKAD.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.