Det funkar! (webbinarium)

Junis rapporten 2020 – Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik.

Varje år undersöker Junis vilket stöd kommunerna ger barn i familjer med beroendeproblematik. Resultatet sammanställs, analyseras och
publiceras i en rapport. Hur ser det ut i Västra Götaland, hur många barn har fått stöd i vårt län?

Medverkande: Mona Örjes, JUNIS förbundsordförande

Anmälan sker via följande länk: DET FUNKAR

Bookmark the permalink.

Comments are closed.