Digital föreläsning kring Barn och trauma 12 februari 10.00-12.00

Teman som kommer belysas: Vad är ett trauma? Vad vet vi om risker för att utveckla psykisk ohälsa/bli traumatiserad? Vad kan vi göra när vi möter barn som mår dåligt, agerar ut och bär på misstro och rädslor? Vad sker med relationer och anknytning då?
Föreläsarna kommer prata om vikten av att bli medveten om sitt eget agerande, för att förstå de barn som vi möter. Syftet med föreläsningen är att öka vår förståelse för att på bästa sätt bemöta barn som varit med om potentiellt traumatiska händelser.

Medverkande: Anneli Öhrling och Seiran Alipour, socionomer som arbetar på Bris enhet för stöd och utbildning där de möter barn i grupp bland annat barn som har förlorat en förälder i suicid, barn som har föräldrar som har ett beroende/psykisk ohälsa eller barn som flytt. Tillsammans har de har lång erfarenhet av att möta barn och familjer i behov av stöd.

Praktisk information

Anmälan: För anmälan gå in på: Spela Roll 2021

Kostnad: Seminarierna är kostnadsfria.

Frågor: Elsa Gatica Arikhan , elsa@lansnykterhetsforbundet.nu 0729 -71 05 68

Digital plattform: Mer information och instruktioner för hur du får tillgång till respektive webbinarium erhålls via mail efter inkommen anmälan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.