Digitalt panelsamtal om Ett barnombuds roll 9 februari kl. 15.30-16.30

 

Ett panelsamtal som kommer röra hur barnombud kan i sin roll fungera på en vård/beroende avdelning, och då även utifrån chefperspektiv och hur samverkan kan se ut med en stödgrupp.
Målgrupp: Barnombud, chefer på vård och beroende avdelningar, stödgruppsledare och andra vuxna som möter och arbetar med barn och unga.

Medverkande: Eva Olsson (barnombud) och Lisa Schmidt (vårdenhetschef) psykiatriska kliniken Kungälvs sjuk-hus, Sara Hammar (stödgruppsledare) Pelikanen i Stenungssund och Elsa Gatica Arikhan (samordnare) De Glömda Barnen Västra Götaland. 

Praktisk information

Anmälan: För anmälan till ett eller båda tillfällen gå in på: Spela Roll 2021

Kostnad: Seminarierna är kostnadsfria. Frågor: Elsa Gatica Arikhan , elsa@lansnykterhetsforbundet.nu 0729 -71 05 68

Digital plattform: Mer information och instruktioner för hur du får tillgång till respektive webbinarium erhålls via mail efter inkommen anmälan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.