Elevhälsan+Resurspersonal= Spela roll!

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 6 (8-14 februari 2016). Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 2016 års kampanj lyfter vikten av samlade krafter inom skolans värld för att nå och stötta så många barn som möjligt.

Elevhälsan tillsammans med all resurspersonal på skolan är viktiga resurser och därför vill vi sprida kunskap om barns situation samt bra metoder för samverkan och kraftsamling.

Elevhälsan+Resurspersonal= Spelar roll! Seminariedagen är en del av kampanjen och önskar lyfta på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att stötta barnen.

För att ta del av programmet för dagen klicka här>>>Elevhälsa+Resurspersonal=Spela roll

Anmäl dig här>>>Du spelar roll
Anmälan är bindande men ej personlig. Vid förhinder går det bra att någon annan deltar i ditt ställe. För icke avbokad plats debiteras 300 kronor.
Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på förmiddags- och eftermiddags fika, lunch ingår ej och sker på egen hand. Läppstiftet konferens har en egen restaurang som det finns möjlighet att äta på.

Vi har ett begränsat antal plaser, och därför vill vi ha din anmälan senast den 2 februari.
För mer information kontakta: Disa Jagurdzija, 0733- 42 78 69 eller disa@lansnykterhetsforbundet.nu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.