Familjehem livsviktiga för Barn som anhöriga

Inbjudan Webbinarium för Familjehem

Familjehem livsviktiga för Barn som anhöriga
DU BEHÖVS SOM VUXEN (kl 13.00-14.30)
Föreläsningen vänder sig till dig som är familjehem. Utgångspunkten är boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig. Alla kan vara med och bidra till utveckling för barn och unga. Ofta är det detta något som barn själva ser som en vik-tig och meningsfull pusselbit för förändring och utveckling. Föreläsningen tar upp vikten av sam-tal, lyssnande och förmedlar konkreta verktyg för dig som vill spela roll för barn och unga.
Föreläsare: Petter Iwarsson legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Tidigare sakkunnig på Bris. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar,
Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

BONA VIA: FÖR BARN OCH UNGA FRÅN FAMILJER MED
ALKOHOL OCH DROGBEROENDE (kl 14.40-15.30)
Bona Via stödgruppsverksamhet kommer under föreläsning ta upp alkohol/drogberoende och dess konsekvenser på familjen och barnen. Vad handlar begreppet beroende om? Tar även upp på vilket sätt barn med alkohol/drogberoende föräldrar kan påverkas, och vad som kan vara till hjälp för barn.
Föreläsare: Kerstin Larsson och Ankie Hansson
Moderator: Elsa Gatica Arikhan

Praktisk information:
Anmälan: För anmälan gå in på:https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=10392&key=573
Kostnad: Webbinariet är kostnadsfritt.
Frågor: Elsa Gartica Arikhan, 0729-71 05 68 elsa@lansnykterhetsforbundet.nu
Digital plattform: Mer information och instruktioner för hur du får tillgång till webbinariet erhålls via mail efter inkommen anmälan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.