Fortbildningsdag för stödgruppsledare i Västra Götaland

Nätverket De Glömda Barnen bjuder in till en fortbildningsdag för dig som är stödgruppsledare och verkar i Västra Götaland. Dagen bjuder på forskning om barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik samt hur vi kan stärka barns motståndskraft. Vi för en dialog med Peter Larm från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning om en potentiell forskningsstudie i Västra Götaland. Under eftermiddagen bjuder vi på en intressant föreläsning från Maskrosbarn i Göteborg.
Dagen är kostnadsfri, för mer information och anmälan klicka här Fortbildningsdag för stödgruppsledare 2019 inbjudan

Bookmark the permalink.

Comments are closed.