Fortbildningsdag för stödgruppsledare

Den 10 november anordnar Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland en fortbildningsdag för utbildade stödgruppsledare i regionen. För mer information om utbildningsdagen klicka här>>>

Välkommen in med din anmälan!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.