Spela Roll 2022

Den 14–20 februari är det dags för 2022 års uppmärksamhetsvecka. Den har ett brett fokus på situationen för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen i form av till exempel skola, civilsamhälle eller socialtjänst spela roll Under veckan kommer Spela rolls arrangörsgrupp att arrangera 4 digitala seminarier om hur barn påverkas av föräldrars drickande, traumatisering, vad förskolan kan göra för barn med FAS-D och om hur vuxna kan hjälpa fler. Anmäl dig till seminarierna via länken nedan.

Anmäl dig till våra digitala seminarier på zoom! – Spela roll! (duspelarroll.se)

Spela roll arrangeras av: Blå Bandet | Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning | Hela Människan | Junis | Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland | Stiftelsen Trygga barnen 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.