Tre utbildningswebbinarie med ett Brukar-och Anhörigfokus

Varmt välkomna till tre utbildningstillfällen tillsammans med Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland och Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland. Webbinarierna är fördelade på tre tillfällen med olika inriktningar, men med ett brukar och anhörigfokus.

PROGRAM

Inställd! Träff 1. Vad är brukarinflytande, Brukarorganisationer som resurs i återfallsprevention.
Datum: 24 februari, kl 14.00- 15.30
Föreläsare: Jenny Ahto, Samordnare och intressepolitisk nätverksrepresentant inom brukarinflytande
Målgrupp: Chefer, personal, vårdplanerare inom hälso- och sjukvården
Lärandemål: Få kunskap om brukarinflytande ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv


Träff 2. Recovery (recoverynätverket)
Datum: 10 Mars, kl. 14.00- 15.30
Föreläsare: Petra de Boer från Vägen ut! Kooperativen
Målgrupp: Personal inom primärvård och psykiatri som möter patienter med skadligt bruk/beroende alkohol och/eller andra substanser
Lärandemål: Kunna se Brukarorganisationer som resurs i återfallsprevention, samt lära sig om Recovery som en förebyggande åtgärd och metod som ett komplement till vårdens evidensbaserade metoder


Träff 3. Barn och vuxna som anhöriga i familj med beroendeproblematik. 
Datum: 24 mars kl 14.00- 15.30
Tema och Föreläsare:

Skapa en relation för att sedan tillsammans våga gå ner på djupet, Susanne Sandström, Samtalspedagog vid anhörigföreningen för närstående till alkohol -och drogberoende.

Att vara barn och växa upp i en familj med alkohol och drogmissbruk, Ankie Hansson kurator på mottagningen Bona Via i Göteborg

Målgrupp: Personal/chefer inom primärvård och psykiatri som möter patienter med skadligt bruk/beroende alkohol och/eller andra substanser .
Lärandemål: Ökade kunskaper vad civilsamhället kan ge för stöd till närstående när det finns beroendeproblematik i en familj, samt vilka möjligheter det finns inom civilsamhället för denna målgrupp. Samt ökad kunskap vad gäller målgruppen.


Bifogad inbjudan Föreläsningserie DGBVG och BRVG Ny

Praktisk information

Till Anmälan:  klicka här >>

Kostnad/info: Webbinarierna är kostnadsfritt. Mer info kring innehåll till respektive träff kommer ligga ute på nätverkens hemsidor.

Frågor: Elsa Gatica Arikhan, elsa@lansnykterhetsforbundet.nu, 0729-710568 eller Gunilla Blad, gunilla@lansnykterhetsforbundet.nu, 0706-318274

Digital plattform: Via zoom, länk till webbinariet kommer två dagar innan avsatt föreläsningsdatum.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.