Uppmärksamhets Vecka Spela Roll! V.6

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är (8-14 februari 2021). Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

När barn har kontakt med myndigheter har de rätt att ha med sig en stödperson, för att öka möjligheten till delaktighet. En stödperson kan exempelvis vara en förälder, en vän eller en yrkesperson som barnet har förtroende för. Flera organisationer arbetar professionellt med så kallade “barnombud” och dessa lyfter vi fram under uppmärksamhetsveckan 2021. Barnombud kan vara viktiga för barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol!

För att se aktiviteter och anmälan gå in på: Barnkonventionen – Spelar Roll! – Spela roll! (duspelarroll.se)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.