Vara Vettig Vuxen- steg 2

Den 27 maj är det dags för Vara Vettig Vuxen -steg 2.  Detta är en fortsättning för de deltagare som väljer att delta på steg 1 i kursen.  Syftet är att förmedla vedertagna kunskaper om hur föräldrars bruk, missbruk, beroende av alkohol och andra droger påverkar deras barns och ungdomars uppväxt, hälsa, välbefinnande och livssituation. Vi har fortfarande några platser kvar till både steg 1 och 2 , är du intresserad av att delta i kursen hör av dig till Disa Jagurdzija på 0733 42 78 69 eller via mail disa@lansnykterhetsforbundet.nu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.