Vara Vettig Vuxen – steg 1

Vara Vettig Vuxen

Den 21 april genomför vi Vara Vettig Vuxen -steg 1  för en grupp anställda från olika skolor i Tanumshede.  Syftet är att förmedla vedertagna kunskaper om hur föräldrars bruk, missbruk, beroende av alkohol och andra droger påverkar deras barns och ungdomars uppväxt, hälsa, välbefinnande och livssituation. Vi har fortfarande några platser kvar, är du intresserad av att delta i kursen hör av dig till Disa Jagurdzija på 0733 42 78 69 eller via mail disa@lansnykterhetsforbundet.nu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.