Workshop för stödgruppsledare i Västra Götaland

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland bjuder in till workshop för stödgruppsledare i Västra Götaland

PEDAGOSISKT ARBETE MED YNGRE BARN I STÖDGRUPPER
19-20 MAJ

Stödgruppsledare i Västra Götaland bjuds in till en workshop under två dagar med övernattning, där Eleonoragruppen från Linköping kommer lyfta hur vi möter mindre barn i svåra livssituationer, lära oss om kreativa metoder och övningar, med betoning på beroende problematik och arbetet med hela familjen.

För mer information och till anmälan: Worshop stödgrupper VG 19-20 maj (002)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.