Junis rapport 2021: Med makt kommer ansvar

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Junis undersökning visar att de stödinsatser som landets kommuner erbjuder når en procent av de barn som är i behov av dem. En förändring behövs!  Det är dags för beslutsfattare att göra skillnad. klicka här >>> JUNIS Rapport
Bookmark the permalink.

Comments are closed.