Om oss

Det finns idag många barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik, mörkertalet är stort eftersom missbruk är något som oftast hålls hemligt. Dessa barn har under många år kallats De glömda barnen.  Behovet av stöd till dessa barn är mycket stort. De Glömda Barnen Västra Götaland är ett nätverk som samlar organisationer, myndigheter, studieförbund och kommuner som tillsammans arbetar för att synliggöra barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik.

Vision:
Nätverket De glömda barnen vill synliggöra utsatta barn och tillsammans med övriga samhället skapa en trygg uppväxtmiljö för alla barn.

Mål:
Nätverket De glömda barnen vill öka möjligheterna för alla barn att få tillgång till det stöd de behöver och har rätt till.

Metod: 

  • utbilda olika yrkesgrupper att se barn med stödbehov
  • opinionsbilda så att alla barn har möjlighet att få det stödde behöver och har rätt till
  • sprida information om nätverkets verksamhet och insatser i frågan

Från 2014  är  vår verksamheten finansierad via stöd från Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen och nätverkets medlemsorganisationers egna arbetsinsatser.

Comments are closed.