Du spelar roll- kampanj

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket.

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland samordnar aktiviteter kopplade till kampanjen inom vårt område. Nätverket verkar också för att sprida kampanjen och dess budskap inom vårt geografiska område samt få fler aktörer att engagera sig och anordna aktiviteter. Specifika satsningar genomförs under kampanjveckan men nätverket gör insatser kopplade till kampanjen under hela året.

Just nu pågår planering inför 2020 års kampanjvecka. Mer information om specifika aktiviteter i Västra Götaland kommer att läggas ut på vår hemsida.


Spela roll 2019

2019 års uppmärksamhetsvecka belyste hur samverkan mellan olika verksamheter och samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Detta med fokus på familjecentraler. En familjecentral är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar och samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och passande delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter. För mer information om familjecentraler besök gärna hemsidan familjecentraler.se

Kampanjen Spela Roll! har återkommande betonat vikten av tidig upptäckt och insatser för att hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Samtliga av familjecentralernas verksamheter har goda möjligheter att göra just detta genom att ge information, ställa frågor och vara lyhörda. Familjecentralerna har en viktig roll i förhållande till alla barns rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.


Genomförda aktiviteter under 2018:

I samband med kampanjen har Nätverket De Glömda Barnen tagit fram en specialskriven låt riktad till förskolan.
Låten är skriven ur barnperspektiv och väcker tankar. Lyssna på den i helgrupp, eller mindre grupper, låt barnen dansa ut vad de känner eller prata om det tillsammans. Kanske vill ni göra en saga till den eller sätta upp en teater inspirerad av den? Måla, skriv, tänk, sjung eller agera. Målet är att kunna prata om ämnet utifrån barnens tankar och erfarenheter. För fler tips på hur ni kan lyfta dessa frågor
i er barngrupp gå gärna in på duspelarroll.se

Tävla och vinn

Vi vill gärna få in versioner där era barn sjunger. Ni kan spela själva eller använda den instrumentala versionen.
De första tio bidragen som kommer in belönas med ett presentkort på 300 kr från en närliggande matvarubutik.

Så gör en inspelning, förslagsvis med en telefon eller surfplatta, och maila till: disa@lansnykterhetsforbundet.nu
Senast den 4 juni vill vi ha in ert bidrag. Vinnarna av presentkorten meddelas via mail.

Sången, instrumental version, texten, ackord och information hittar ni på: https://tinyurl.com/Spelarollmusikaktivitet


Arrangörer:

Blå bandet
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Ersta Vändpunkten
Hela Människan
Junis
Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland
SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika)
Stiftelsen Trygga Barnen
Stockholms Läns Nykterhetsförbund

För att läsa mer om kampanjen och ta del av bra material klicka här>>>

Comments are closed.