Stödgruppledaren

Stödgruppledaren är en distansutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar till föräldrar, eller andra närstående, med ett riskbruk eller beroende av alkohol och andra droger.
Kursen är på distans på halvfart under femton veckor med två fysiska träffar (3+2 dagar). Det innebär, förutom deltagande i träffarna, att du i genomsnitt ägnar 10 timmar i veckan åt dina studier på hemmaplan.

Programhandböcker och intyg
Kursen bygger på Junis Barnprogram och UNFs Ungdomsprogram som båda är författade av Barbro Henriksson och framtagna av IOGT-NTOs Juniorförbund respektive Ungdomens Nykterhetsförbund.  Handböckernas innehåll är tillgängligt under kursen men får endast köpas efter avslutad och godkänd kurs. Handböckerna är personliga och ska medfölja den som genomgått kursen.

Kursintyg erhålls då du uppnått kursens fastställda krav.

Arrangörer
Kursarrangörer är Nätverket Glömda Barnen Västra Götaland och Wendelsbergs folkhögskola. Sökande från Västra Götaland har förtur.

För detaljerad information om kursen och hur du kan anmäla dig klicka här >>>

Comments are closed.