Vara Vettig Vuxen

Vara Vettig Vuxen

– kursen som med gott resultat genomförts över hela landet under senare år

Syftet är att förmedla vedertagna kunskaper om hur föräldrars bruk, missbruk, beroende av alkohol och andra droger påverkar deras barns och ungdomars uppväxt, hälsa, välbefinnande och livssituation.

Dessutom ges möjlighet till reflektion och diskussion.

Kursen vänder sig till dig som:

 • vill ha mer kunskap om de ”glömda barnens” situation
 • i ditt arbete eller din frivilliginsats möter barn och ungdomar
 • är anhörig till ett barn som är i behov av extra stöd
 • vill fungera som stöd eller kontaktperson för ”glömda barn”

 Kursupplägg:

Kursens upplägg kan anpassas utifrån lokala förutsättningar, verksamheter och önskemål.
Vissa delar av upplägget bygger på medverkan av externa föreläsare t ex socialsekreterare, drogsamordnare, skolpsykolog, fritidsledare eller lärare. Kursen har utformats för att ge allsidig kunskap och grundläggande kännedom om ”glömda barns” situation samt hur Du kan fungera som ett stöd för dessa barn och ungdomar i deras vandring in i vuxenvärlden.

 Teman som berörs i kursen:

 • Aktuell forskning kring alkohol och andra droger
 • Föräldrarna
 • Barnen
 • Om man inte får hjälp
 • Andra vuxna – ett skydd för livet
 • Vara vettig vuxen
 • Vettiga vuxna är vi tillsammans

För mer information om kursen kontakta Elsa Gatica Arikhan, samordnare för nätverket.

Vid önskemål kan vi erbjuda vissa delar av kursen som enstaka föreläsningar som framförallt belyser hur det är att växa upp i en familj med missbruksproblematik samt vilka strategier barn och ungdomar använder för att hantera sin vardag.

För mer information kontakta Elsa Gatica Arikhan, samordnare på elsa@lansnykterhetsforbundet.nu eller 072-9710568

Comments are closed.